Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 kwietnia b.r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu odbyło się szkolenie dla sędziów w ramach projektu „ Centra Arbitrażu i Mediacji”. Szkolenie poprowadził znakomity psycholog biznesu dr Jerzy Mellibruda.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Joanną Marciniak: j.marciniak@wiph.pl

Działania prowadzone są w ramach realizowanego przez WIPH w Poznaniu projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” z Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.