Został ogłoszony nabór osób w ramach projektu „Inteligentne kwalifikacje zawodowe”.  Jego celem jest zwiększenie kompetencji oraz kwalifikacji pracowników, a także rozwój kompetencji kadr prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, poprzez przeprowadzenie szkoleń i egzaminów.

Poszukiwane są osoby z powiatów: Poznań, poznański, obornicki, wągrowiecki, szamotulski, śremski.

📍 Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne.

📍 Ukończenie kursów honorowane jest certyfikatami i uprawnieniami, m.in. SEP, UDT, HAAS, Siemens.

📍 Pełna lista szkoleń, szczegóły oraz kontakt z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego są dostępne ➡️ TUTAJ.

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2012-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w ramach dotacji bezzwrotnej.