Szanowni Państwo,

przypominamy, że rok 2019 jest przedostatnim rokiem trwającej perspektywy finansowej dla dotacji unijnych.

Tegoroczne konkursy mogą być już ostatnimi, dlatego przypominam o planowanych na ten rok naborach i zapraszam do niezobowiązujących konsultacji Państwa planów pod kątem możliwości ich dofinansowania.

Projekty inwestycyjne (zakupy maszyn i urządzeń) wdrażające innowacyjne technologie:

 • PO IR 3.2.1 Badania na rynek – nabór od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Wnioskodawcy: MŚP

 • PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – nabór od 15 października 2018 r. do 27 lutego 2020 r.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wnioskodawcy: MŚP

 • PO IR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – nabór od 26 września 2019 r. do 14 października 2019 r.

Tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Wnioskodawcy: MŚP

Projekty badawczo-rozwojowe (tworzenie nowej wiedzy):

 • PO IR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. Szybka ścieżka – nabory:
  • od 2 września do 15 listopada 2019 r. (Tworzywa sztuczne; Technologie kosmiczne)
  • od 16 września do 16 grudnia 2019 r.
  • od 14 listopada do 14 stycznia 2020 (Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska; Urządzenia grzewcze)

Nabór skierowany na dofinansowanie przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Wnioskodawcy: MŚP

 Dodatkowe informacje: Konkurs skierowany na opracowanie nowego produktu, usługi czy technologii. Kwalifikowane takie koszty jak koszty wynagrodzeń, koszty zakupu materiałów, koszty usług zleconych innemu podmiotowi. Po zakończeniu badań należy złożyć wniosek o objęcie wyników projektu ochroną patentową. Projekty musza charakteryzować się poziomem innowacyjności min. na poziomie krajowym.

 • Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – nabór trwa od 20 marca do 28 listopada 2019 r.

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

 • Działanie 1.2  Sektorowe programy B+R – GameINN – planowany nabór IV kwartał 2019 – I kwartał 2020.

Zachęcamy do skorzystania z niezobowiązujących konsultacji Państwa planów pod kątem możliwości ich dofinansowania.

Z poważaniem,

Magdalena Tuszyńska
Doradca ds. Finansowania Inwestycji

METROPOLIS DG
tel. kom.: 609 049 858
e-mail: magdalena.tuszynska@metropolisdg.pl