Kongres Prawników Wielkopolski

W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. odbył się Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Sąd Apelacyjny oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu, wziął udział Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Wojciech Kruk oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji – mec. Wojciech Celichowski oraz mec. Tomasz Działyński.

Hasło przewodnie tegorocznego spotkania prawników brzmiało „Prawnicy dla gospodarki”. Przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także reprezentanci samorządów prawniczych oraz rektorzy uczelni wyższych poddali analizie przepisy z różnych dziedzin prawa pod kątem ich znaczenia i wpływu na rozwój gospodarki, a także negatywne skutki niektórych zapisów. W trakcie wydarzenia przeanalizowane zostały również aktualne projekty aktów prawnych z zakresu życia gospodarczego. Spotkanie uświetnił wykład prof. dr hab. Piotra Ostaszewskiego – Prorektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat: „Polskie prawo gospodarcze w perspektywie historycznej i współcześnie”.

Bezpośrednim celem spotkania było przedstawienie propozycji zmian przepisów w taki sposób, aby stały się bardziej przyjazne dla rozwoju gospodarki oraz działalności przedsiębiorców. Jednym z wiodących zagadnień omawianych podczas kongresu był rozwój alternatywnych metod rozstrzygania sporów – arbitrażu i mediacji, a także ich znaczenia dla życia gospodarczego w Polsce.

Obrady zakończyły się podjęciem uchwały, która zostanie udostępniona na stronach internetowych Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 

Eksportowe wtorki – szkolenia i doradztwo

W imieniu Urzędu Miasta Poznania zapraszamy do udziału w spotkaniach dotyczących tematyki eksportowej „Eksportowe wtorki”, które odbywać się będą w siedzibach partnerów projektu (Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i kooperacji oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa) lub w sali szkoleniowej Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. Matejki 50, sala 4).

W ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty o tematyce eksportowej. Uczestnicy, po wcześniejszym ustaleniu terminu, będą mogli skorzystać z indywidualnych usług doradczych.

Czytaj dalej

09.06.2015 – Spotkanie w Brenderup

Brenderup Group to największy w Skandynawii i jeden z wiodących w Europie dostawców przyczep.

Konstruujemy i wytwarzamy przyczepy przeznaczone do użytku prywatnego, półprofesjonalnego oraz profesjonalnego. Ułatwiamy naszym klientom transport łodzi lub skuterów nad wodę oraz pomagamy zaspokoić potrzeby transportowe związane z pracami w ogrodzie czy przy remoncie domu. Ułatwiamy również rzemieślnikom przewóz narzędzi i materiałów do miejsca wykonywania zlecenia.

Od ponad 80 lat projektujemy i wytwarzamy produkty pod uznanymi markami Brenderup, Fogelsta oraz Ellebi, oferując naszym klientom niezawodne i łatwe w eksploatacji przyczepy oraz szeroką gamę akcesoriów.

Konferencja „Strefa euro – stan i wyzwania”

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.

Strefa euro – stan i wyzwania

Poznań, 20-21 czerwca 2015 r.

Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania strefy euro. Wezmą w niej udział przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i słuchacze studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

Czytaj dalej

Szkolenie dobrem podszyte

Szanowni Państwo,
W imieniu firm Cermag Poznań Sp. z o.o., MPS Training&Consulting Group oraz Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym szkoleniu pn. „Rozwój kompetencji przywódczych i zarządzania personelem”. Szkolenie jest atrakcyjne z dwóch powodów:
– korzyści merytoryczne: podniesienie umiejętności przywódczych, dzięki szkoleniu na światowym poziomie, zapewnionym przez firmę MPS Training&Consulting Group
– korzyści społeczne: automatyczne wsparcie celu społecznego (prowadzący przekazują całe honorarium na cel kampanii społecznej „Kilometry Dobra”)

Czytaj dalej