Konferencja „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”

          

 

W imieniu Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Pracodawców RP – Wielkopolska oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zapraszamy do udziału w konferencji pt.:

„Perspektywy mediacji w stosunkach pracy  w Wielkopolsce”,

która odbędzie się 17 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w  sali ZETA  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Czytaj dalej

Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – arbitraż i mediacja

Szanowni Państwo,
W dniu 10.09.2015 odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – arbitraż i mediacja”. Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach Concordia Design w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 3.
Szkolenie przeprowadzono w ramach realizowanego przez WIPH w Poznaniu projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – arbitraż i mediacja

Szanowni Państwo,
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – arbitraż i mediacja”, które odbędą się w Concordia Design w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 3, w dniach 9.09.2015 r. i 10.09.2015 r.
Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez WIPH w Poznaniu projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej