Projekty ustaw dot. Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo,

przekazujemy projekty ustaw dotyczących Tarczy Antykryzysowej, które otrzymaliśmy od Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz. W załączeniu przekazujemy Państwu:

1-3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR,

01. Projekt ustawy 21 marca 2020 r.

02. Uzasadnienie 21 marca 2020 r.

03. OSR 21 marca 2020 r.

Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy),

Projekt na ratowanie lub restrukturyzację

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

05. Ustawa o SIR – projekt ustawy 20 marca 2020 r.

Dodatkowo przesyłamy propozycje do projektu ustawy, które wpłynęły w piątek i zostaną wprowadzone do projektu:

6. Propozycje zmian autorstwa MS (dostosowanie sądów i organów administracji),

06. MS propozycja – projekt przepisow 20 marca 2020 r

7. Propozycje zmian autorstwa MRPiPS (nowe brzmienie ujętych w głównym projekcie ustawy przepisów o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przepisy wydłużające termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności),

07. MRPiPS nowy wk_ad – projekt przepisow 20 marca 2020 r.

8,9. Propozycje zmian autorstwa ZUS (nowe brzmienie ujętych już w projekcie ustawy przepisów o tzw. „postojowym”)+założenia,

08. Nowe postojowe – projekt przepisow 20 marca 2020 r.

09. Nowe postojowe – za_ozenia 20 marca 2020 r.
10. Propozycje autorstwa UOKiK (przepisy umożliwią wprowadzenie cen i marż maksymalnych na towary i usługi).

10. UOKiK propozycje – projekt przepisow 20 marca 2020 r.

Ponadto zapadły decyzje o dodaniu do projektu zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50%. Projekt zostanie uzupełniony o to rozwiązanie.

Bardzo prosimy o przesyłanie uwag/opinii na adres mailowy: d.waszak@wiph.pl

Po zebraniu wszystkich uwag/opinii zostaną one niezwłocznie przekazane do Ministerstwa Rozwoju.

COVID-19 – WSPIERAMY BIZNES

Szanowni Państwo,

w dobie panującego wirusa COVID-19, trwającej pandemii i bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, wielkopolscy przedsiębiorcy stoją przed ciężkim zadaniem przetrwania na obecnym i przyszłym rynku. Duża część firm dzielnie walczy z kryzysem, utrzymuje miejsca pracy i stara się dostosować działania do obecnej sytuacji. Mimo dobrych chęci i wytrwałości, do wielu pracodawców zagląda widmo zwolnień pracowników, a nawet likwidacja przedsiębiorstw, które często są dorobkiem ich życia.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa nie pozostaje bierna w swoich działaniach na rzecz przedsiębiorców. Na bieżąco, za pomocą opracowań i najnowszych informacji, staramy się wspierać, wyjaśniać i pomagać wszystkim tym, których dotknął kryzys. Wraz z firmami członkowskimi przedstawiamy kompleksowy plan wsparcia dla wielkopolskich pracodawców. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej rozwiązaniami i oferowaną pomocą. Czytaj dalej