Program DOKTORAT WDROŻENIOWY

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeszedł pozytywnie I etap konkursu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu „Doktorat wdrożeniowy”, uruchamiając rekrutację na studia doktoranckie DaSBA – Data Science in Business and Administration.
DaSBA ma na celu tworzenie warunków do rozwoju współpracy między Państwa firmą a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania danych (data science) oferując pracownikom przygotowanie pracy doktorskiej służącej rozwojowi Państwa przedsiębiorstwu.

Korzyści płynące dla Państwa z udziału w tym przedsięwzięciu to między innymi:

  • znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego Państwa wyzwania przez uruchomienie projektu badawczego,
  • rozwój zawodowy pracowników poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz
  • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta (ustawa o innowacyjności z 4.11.2016 roku).

Doktorant uczestniczący w programie „Doktorat wdrożeniowy” ma zapewnioną opiekę kadry naukowej, posiadającej doświadczenie w licznych międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, współpracę z promotorem, który skutecznie przeprowadził kilkadziesiąt doktoratów oraz wsparcie finansowe w postaci stypendium doktoranckiego (2450 zł miesięcznie płatne przez 48 miesięcy).
Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się 15.09.2017 roku. Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów na studia spośród Państwa pracowników. Kierownik Programu DaSBA chętnie spotka się z Państwem i udzieli dodatkowych szczegółowych informacji (Witold@Abramowicz.pl).

Eksportowe wtorki 2017

Szanowni Państwo,
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji
serdecznie zapraszają do udziału w cyklicznych spotkaniach dotyczących tematyki eksportowej „Eksportowe Wtorki”, w ramach programu realizowanego przez Urząd Miasta Poznania „Eksportowy Poznań”. Czytaj dalej

zapytanie ofertowe

W ramach projektu „Social Media – moja szansa na sukces!” przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do zapytania ofertowego na wynajem sal.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik 1 zapytanie ofertowe – sale

Załącznik 2 – formularz ofertowy – sale